Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Talenty a ctitelé

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Ml.Boleslav 48-63
Stage: Městské oblastní divadlo Mladá Boleslav
Opening:
4. 3. 1956 Premiere
Call #: K 31 331 P (ID=29091)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alexandr N. Ostrovskij; Translation:Bohumil Mathesius

Producers

Stage Director:Vlastimil Říha; Assistant Director:J. Sucharda; Set Design:Antonín Čelechovský

Cast

A. N. Něginová:Jitka Čelechovská; Domna Pantělejevna:Marie Müllerová; Kníže Dulebov:Jan Petřík; G. A. Bakin:Vojtěch Ron; I. S. Velikatov:Zdeněk Jarolímek; P. J. Meluzov:Vladimír Tomeš; Nina V. Smělská:Božena Fixová; Martyn P. Narokov:Vlastimil Bedrna; Gavrilo P. Migajev:Oldřich Vaverka; Jerast Gromilov:Jaroslav Roud (alternation); J. Sucharda (alternation); Vasja:Jiří Růžička (j.h., alternation); Libor Baptista (alternation); Matrena:Jiřina Rajtrová; Vlakvedoucí:J. Sucharda (alternation); Jaroslav Roud (alternation); Konduktér:Jan Berger; Číšník:Jiří Havlík (j.h.)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Number of photographs: 4 →
Photographer:
  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners