Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Don Giovanni

1/1
Theatre: Městské divadlo Ústí nad Labem
Ensemble: opera Ústí nad Labem
Stage: Městské divadlo Ústí nad Labem
Opening:
16. 6. 1995 Renewed premiere
Call #: K 22 378 P (ID=2906)
Genre: Opera

Authors

Composer:Wolfgang A. Mozart; Libretto:Lorenzo Da Ponte

Producers

Conductor:Jan Chalupecký (j.h.); Stage Director:Rudolf Málek (j.h.); Set Designer:Vladimír A. Šrámek; Costume Designer:Dana Svobodová (j.h.); Chorus Master:Luděk Trsek; Choregrapher:Dagmar Veselinovičová (j.h.); Assistant Director:Tomáš Fiala

Cast

Don Giovanni:Damir Basyrov (alternation); Daniel Hůlka (alternation); Oldřich Kříž (j.h.); Donna Anna:Marta Filová (j.h.); Ivana Koupilová (j.h.); Don Ottavio:Jaroslav Březina (j.h.); Milan Vlček (alternation); Komtur:Jaromír Vavruška; Donna Elvíra:Miroslava Kalašová (alternation); Kristýna Valoušková (j.h.); Leporello:Ladislav Mlejnek (j.h.); Miroslav Smyčka (alternation); Jiří Sulženko (j.h.); Masetto:Jaromír Březina (alternation); Pavel Klečka (alternation); Zerlina:Magda Černá (alternation); Jarmila Mrkusová (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners