Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Pekař a kočka

1/1
Theatre: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Stage: Klicperovo divadlo Hradec Králové
Opening:
8. 6. 1970 Premiere
Call #: K 6 443 P (ID=28998)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Marcel Pagnol; Translation:Ludmila Prousková; Translation:Jiří Z. Novák; Adaptation:Ludmila Prousková; Adaptation:Jiří Z. Novák

Producers

Stage Director:František Bahník; Set Design:Josef Feuereisl; Musical Collaboration:Václav Felix

Cast

Pekař:Vladislav Dražďák; Pekařka:Kateřina Kalendová; Markýz:Radomil Kolesa; Farář:Miroslav Suchý; Učitel:Vladimír Kettner; Dominik:Radek Bartoník; Bartoloměj:Jan Hyhlík (alternation); Josef Kettner (alternation); Kazimír:Miroslav Musil; Antonín:Rudolf Šimara (alternation); Václav Procházka (alternation); Barnabáš:Jaroslav Malík ml.; Petugue:Stanislav Jareš; Kliďas:Miroslav Švejda; Dědek:Jiří Vašků; Řezník:Josef Lébl; Felix:Jiří Opřátko; Posluha:Václav Bahník (j.h.); Celestýna:Marie Pospíšilová-Secová; Anděla:Libuše Vašků; Miette:Marta Svobodová; Děvečka:Zdena Poláková; Děti:Zuzana Němečková; Ivo Pažout
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners