Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Boleslav I.

1/1
Theatre: Horácké divadlo Jihlava
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
30. 9. 1961 Premiere
Call #: K 3 247 P (ID=28893)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Milan Jariš

Producers

Stage Director:Ladislav Panovec; Set Design:Eva Milichovská; Music:Bedřich Blažek; Conductor:Karel Nosek; Choregrapher:Jiří Maršík

Cast

Boleslav:Milan Riehs; Václav:Alois Liškutín; Drahomíra:Marie Crhová; Bech Radslav:Alois Klejzar; Běla:Pamela Černá; Březka:Václav Antoš; Břichslav:Karel Augusta; Strážný:Mojmír Fašung; 2. stařec:Zdeněk Fejfar; Bojovník:Josef Kubín; Kněz z Řezna:Pavel V. Wuršer; Mnich:Josef Doucha (externista); Hlubka:Vladimír Pospíšil; Jaroslava:Dagmar Drašarová; Muž:František Bartoška; Vladislav:Josef Kubíček; Strašic:Josef Prýmek; Těpta:František Novák (externista); Těřich:Jaroslav Milichovský; Dobeš:Zbyněk Jirmář; Bečka:Stanislav Kofroň; Posel Stodoranů:Josef Kubín; Posel císaře Oty:Bohumil Černohouz; 1. náčelník:Josef Doucha (externista); 2. náčelník:Zdeněk Kozák st.; 1. kmet:Zdeněk Fejfar; 2. kmet:František Bartoška (externista); Žena:Lubomíra Willigová; 1. stařec:Jaroslav Milichovský; 3. stařec:Miroslav Krča; Almužník:Zdeněk Kozák st.; Oděnec:Miroslav Krča; Oděnci, chlapci, lid:Marie Amortová; Oděnci, chlapci, lid:Míla Janů; Oděnci, chlapci, lid:Marie Klicmanová; Oděnci, chlapci, lid:Božena Pavlíčková; Oděnci, chlapci, lid:Josef Eliáš; Oděnci, chlapci, lid:Jan Kolář; Oděnci, chlapci, lid:František Záťura; Tanečnice:Monika Hermanová; Tanečník:Jiří Maršík
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): other material; programme
Number of photographs: 5 →
Photographer:
 
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners