Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lidé, bděte!

1/1
Theatre: Horácké divadlo Jihlava
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
30. 4. 1961 Premiere
Call #: K 3 118 P (ID=28883)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jurij Burjakovskij; Translation:Taťjána Hašková; Adaptation:Rudolf Žák

Producers

Stage Director:Martin Prášek; Set Design:Jiří Mikšík

Cast

Julis Fučík:Vladimír Mílek; Gusta Fučíková:Věra Joudová; Lída Plachá:Blažena Kramešová; Mirek:Josef Kubíček; Zdeněk Vančura:Jiří Hanák; Josef Jelínek:Josef Prýmek; Marie Jelínková:Lubomíra Willigová; Anna Klementsová:Marie Crhová; Josef Pešek:Josef Klicman; Jiří:Karel Augusta; Ryšánek:Jaromír Crha; Patočka:František Záťura; Horák:Oldřich Jelínek; Adolf Kolínský:Ferdinand Šnajberk; Skořepa:Zdeněk Fejfar; Jirásek:Jaroslav Milichovský; Böhm:Pavel V. Wuršer; Fridrich:Jiří Štancl; Karl:Jiří Nesládek; Willi:Ladislav Sýkora; Weitz:Antonín Máca; Číšnice:Marie Klicmanová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Number of photographs: 6 →
Photographer:
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners