Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Cínový vojáček

1/1
Theatre: Horácké divadlo Jihlava
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
20. 11. 1960 Premiere
Call #: K 2 707 P (ID=28840)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Saša Lichý

Producers

Stage Director:Martin Prášek; Set Design:Jiří Mikšík; Music:Dalibor Brázda; Choregrapher:Jiří Maršík; Conductor:Antonín Horák

Cast

Král Olaf dvacátýosmý:Miroslav Suchý; Kägä:Libuše Jiskrová; Julián Kobyla:Felix Šeplavý; Krull:Jiří Štancl; Tolle:Alois Klejzar; Christian Silwärseen:Jaroslav Konečný; Princ z Korandu:Karel Augusta; Princ z Kočkodánie:Alois Liškutín; Roeber Bomba:Pavel V. Wuršer; Zvěd:Milan Všelicha; Ceremoniář:Vladimír Kettner; Cínový vojáček:Jiří Maršík; Král Cyprián dvacátýdevátý:Josef Prýmek; Princ anglický:Ferdinand Šnajberk; Princ španělský:Josef Klicman; Princ francouzský:Jiří Prýmek; Tanečnice s tamburinou:Eva Veškrnová (externista); Tanečnice se závojem:Dagmar Drašarová; Tanečnice s rolničkami:Marie Dvořáková (externista); Vojáci:Jaromír Crha; Vojáci:Josef Kubíček; Vojáci:Alois Liškutín; Vojáci:Jiří Maršík
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners