Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lucerna

1/1
Theatre: Městské divadlo mladých Ostrava
Stage: Městské divadlo mladých Ostrava
Opening:
15. 9. 1951 Premiere
Call #: K 33 752 P (ID=28774)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Miloš Zbavitel; Set Designer:Kazimír Trnka

Cast

Kněžna:Marie Crhová; Dvořan:Bohuslav Pokorný; Vrchní:Josef Vrábl; Mlynář:Karel Dittler; Jeho bába:Naděžda Kreclová (alternation); Soňa Šimberová (alternation); Hanička:Štěpánka Ranošová (alternation); Milada Skulinová (alternation); Zajíček:Vladimír Mílek; Braha:Miloš Zbavitel; Zima:František Labudek; Sejtko:Drahomír Ožana; Klásek:Josef Ježek; Klásková:Marie Zbavitelová; Michal:Lubomír Tlalka; Ivan:Pavel Nebeda; Pan Franc:Miroslav Vašta; Mušketýr:Jan Přerovský; Žan:Rudolf Bojda; Kroužilka:Jiří Volkmer; Votruba:Dušan Feller; Hejkal:Dušan Feller; První pacholek:Miroslav Vašta
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 1 →
Photographer:
     
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners