Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Balada z hadrů

1/1
Theatre: Horácké divadlo Jihlava
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
19. 11. 1957 Premiere
Call #: K 8 086 P (ID=28767)
Genre: Drama

Authors

Author:Jiří Voskovec; Author:Jan Werich; Composer:Jaroslav Ježek

Producers

Stage Director:Karel Nováček; Set Design:Eva Žabská; Conductor:Antonín Horák; Choregrapher:Ludmila Richterová

Cast

Kateřina:Věra Joudová; Žebračka:Růžena Ledvinová; Nezaměstnaný:Jaromír Crha; Nezaměstnaná:Marie Landová; Student:Josef Kubíček; Herec:Ferdinand Šnajberk; Hlídač:František Novák; Francois Villon:Josef Kubíček; Purkmistr:Ferdinand Šnajberk; Catherine:Věra Joudová; Mistr Filip:Jaromír Crha (alternation); Josef Prýmek (alternation); Královský prévot:Růžena Ledvinová; Žebračka:Marie Šafaříková; Šenkýřka:Marie Landová; Vykladačka:Zdeněk Peroutka; Georges:Zdeněk Peroutka; Jehan:Jiří Hanák
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Number of photographs: 5 →
Photographer:
 
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners