Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lucerna

1/1
Theatre: Městské oblastní divadlo Varnsdorf 58-63
Stage: Městské divadlo Varnsdorf
Opening:
16. 9. 1961 Premiere
Call #: K 2 954 P (ID=28649)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Jan Vávra; Set Design:Antonín Vorel (j. h.); Music:Přemysl Payer

Cast

Mladá kněžna:Libuše Stojarová (alternation); Eva Gregorová (alternation); Vrchní:Vítězslav Lipenský; Dvořan:Jan Vávra; Mlynář:Miroslav Malkovský; Jeho bába:Marie Slavínská; Hanička:Eva Hýžová; Zajíček:Jan Filip; Braha:Miroslav Hedánek; Zima:Miroslav Saic; Sejtko:Bedřich Střížek; Klásek:František Čužna; Klásková:Inka Jandová; Michal:Karel Oppelt; Ivan:Zdeněk Havlíček; Pan Franc:Miroslav Popek; Mušketýr:Pavel Pípal; Komorná:Evelyna Stryhalová; Kroužilka:Jaroslav Zuzánek; Votruba:František Šoltýs; Hejkal:Štěpán Moro; Pacholci:Zdeněk Pelant; Pacholci:Beno Beneš; Pacholci:Štěpán Moro; Rychtáři:Beno Beneš; Rychtáři:Štěpán Moro
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 3 →
Photographer:
   
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners