Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Rozbitý džbán

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Pardubice
Stage: Městské divadlo Pardubice do 54
Opening:
21. 12. 1952 Premiere
Call #: K 7 086 P (ID=27710)
Genre: Drama

Authors

Author:Heinrich von Kleist; Translation:Pavel Eisner

Producers

Stage Director:Zdeněk Bittl; Set Design:Jiří Vopršal

Cast

Walter:Pavel Spálený; Adam:Svatopluk Majer; Licht:Ivan Hojar; Marta Rullová:Marta Petříková; Eva:Eva Tauchenová; Vít Tumba:Hugo Třešňák; Ruprecht:Vladimír Ptáček; Paní Brigitta:Marie Nekolová; Markyta:Blanka Bohdanová; Líza:Iška Hradecká; Sluha:Dagmar Jančařík; Dráb:Arnošt Šnelcr
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 4 →
Photographer:
  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners