Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Penězokaz

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: činohra Národního divadla Praha
Stage: Stavovské divadlo 20-48
Opening:
13. 4. 1946 1st stage production; 28. 6. 1946 Dernière
Call #: K 31 089 P (ID=27648)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Zdeněk Němeček

Producers

Stage Director:Karel Dostal; Set Designer:Josef Gabriel

Cast

Bruno z Hautville:Karel Höger; Brigita:Vlasta Fabianová; Trasimondo:Bedřich Karen; Quido:Jan Pivec; Pier de la Vigna:Ladislav Pešek; Michael Scot:Jaroslav Průcha; Lionardo da Pisa:František Kreuzmann st.; První mnich:František Roland; Druhý mnich:František Filipovský; Žebrák:Stanislav Neumann; Četař:Jaroslav Vojta; Desátník:František Filipovský; První celník:Karel Kolár; Druhý celník:Ladislav Ryšlink (studující); Třetí celník:Václav Švorc; Soudce:Miloš Nedbal; Písař:Václav Švorc; Panoš:Jiří Šotola; Žalářník palermský:František Velebný; První dělník:František Velebný; Druhý dělník:Karel Šebesta; První žena z lidu:Marie Ježková; Druhá žena z lidu:Eva Klenová; Třetí žena z lidu:Zdenka Procházková; Velitel palermské stráže:Ladislav Ryšlink (studující); Stráž na valech:Eduard Blažek; Muž z davu:Mirko Maršálek; Zbrojnoši, Rytíři, Lid:
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 10 →
Photographer:
  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners