Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Honzovo království

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: opera Národního divadla Praha
Stage: Národní divadlo Praha
Opening:
24. 5. 1947 Premiere; 1. 3. 1948 Dernière
Call #: K 31 052 P (ID=27405)
Genre: Opera
Note:
Výpravu Františka Kysely obnovil Václav Gottlieb. Dětský sbor zpívají žáci státní reálky Praha XII, Na Smetance, řízením prof. J. Plavce. Hlasy v amplifikaci: Kotas, Kubík, Linder.

Authors

Composer:Otakar Ostrčil; Libretto:Jiří Mařánek; Author of Book:Lev Nikolajevič Tolstoj

Producers

Conductor:František Škvor; Stage Director:Hanuš Thein; Set Designer:Václav Gottlieb; Set Designer:František Kysela; Chorus Master:Jarmil Burghauser; Chorus Master:Josef Plavec

Cast

Král:Jaroslav Veverka (alternation); Hanuš Thein (alternation); Princezna:Marie Budíková; Táta:Josef Celerin; Honza:Otakar Masák; Ivan:Bronislav Chorovič; Ondřej:Zdeněk Otava; Žena Ivanova:Milada Jirásková (alternation); Miluše Dvořáková (alternation); Žena Ondřejova:Gitta Schmidtová; Čert:Karel Kalaš; Žebrák:Jaroslav Skácel; Chůva:Božena Kozlíková; Seržant:Jaroslav Rohan; Jiný seržant:Josef Křikava; Výměnkář:Karel Hruška; Rychtář:František Anelt; Sedlák:Emil Bergman; Jiný sedlák:Ferdinand Kotas; Kurážné děvče:Ludmila Hanzalíková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2
Number of photographs: 2 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners