Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Armida

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: opera Národního divadla Praha
Stage: Národní divadlo Praha
Opening:
22. 9. 1946 Premiere; 11. 2. 1948 Dernière
Call #: K 17 520 P (ID=27162)
Genre: Opera

Authors

Music:Antonín Dvořák; Libretto:Jaroslav Vrchlický; Author of Book:Torquato Tasso

Producers

Conductor:František Škvor; Stage Director:Ferdinand Pujman; Set Designer:Jan Zrzavý; Choregrapher:Robert Braun (j.h.)

Cast

Hydraot:Jaroslav Veverka; Armida:Marie Podvalová; Ismen:Zdeněk Otava; Bohumír Bouillonský:Stanislav Muž; Petr Amienský:Eduard Haken; Hlasatel:Josef Křikava; Muezin:Karel Kalaš; Siréna:Miloslava Fidlerová; Rinald:Jaroslav Gleich; Gernand:Hanuš Thein; Dudo:Antonín Votava; Ubald:Josef Celerin; Sven:Josef Vojta; Roger:Oldřich Kovář; Rytíři křížové výpravy:Emil Bergman; Rytíři křížové výpravy:Jaroslav Rohan; Rytíři křížové výpravy:Jaroslav Skácel; Rytíři křížové výpravy:Antonín Kopečný; Rytíři křížové výpravy:Bohumír Lalák; Rytíři křížové výpravy:Josef Mužík; Rytíři křížové výpravy:Ferdinand Kotas; Rytíři křížové výpravy:František Anelt; Rytíři křížové výpravy:Jaroslav Kubala; Sirény, Nymfy, Víly, Rytíři:; Družina královská, Lid, Vojsko:; Tančí:Helena Kudelová; Oldřich Stodola; Irena Keplerová; Naděžda Sobotková; V. Podrabská; Věra Michlová; Zbyněk Vaněk; Vladimír Sedláček
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2
Number of photographs: 2 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners