Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Věčně mladá historie

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Hradec Králové
Stage: Krajské oblastní divadlo Hradec Králové
Opening:
3. 11. 1956 Premiere
Call #: K 3 601 P (ID=26878)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alexandr Gladkov; Translation:Pavel Kohout

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Music:Jaroslav Hübner; Set Design:Jiří Fiala; Costume Designer:Miloš Patočka

Cast

Azarov:Josef Lébl; Azarovová:Naďa Chmelařová; Rževskij:Jiří Chalupa; Ivan:Bedřich Bittl; Nurin:Radomil Kolesa; Lili:Dagmar Felixová; Zizi:Zlatarjeva Jeřábková; Gubernátor:Vladimír Müller; Hosté na plese:Bohumil Slezáček; Hosté na plese:Miroslav Švejda; Hosté na plese:Miloš Preininger; Dámy na plese:Marta Lošková (j.h.); Dámy na plese:Marie Pilná; Opilec:Alois Liškutín; Taneční mistr:Oldřich Balcar; Kozáček:Jaroslav Kremla (j.h.); Vasiljev:Václav Jeřábek; Pělymov:Jiří Papež; Voroněc:Ladislav Jurečka; Veljaminov:Václav Šubrt; Jeršov:Ladislav Krňávek; Gorič:Richard Mihula; Kozák:Oldřich Balcar; Kutuzov:Pavel V. Wuršer; Balmašov:Jindřich Pokorný; Čeremisov:Zdeněk Jelínek; Germond, Mimi:Jarmila Derková (alternation); Vlasta Kalendová (alternation); Dusiére:Miloš Preininger; Lepeletiére:Bohumil Slezáček; Armagnac:Miroslav Švejda; Salgari:Alois Liškutín; Ordonance:Jaroslav Zlatník; Kaprál:Jaroslav Rajský
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Number of photographs: 2 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners