Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Boleslav I.

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Hradec Králové
Stage: Krajské oblastní divadlo Hradec Králové
Opening:
8. 5. 1955 1st premiere (2nd premiere 9. 5. 1955)
Call #: (ID=26858)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Milan Jariš

Producers

Stage Director:František Bahník; Assistant Director:Jana Janovská; Set Design:Jan Sládek; Set Design:Jiří Dvořák (j. h.); Music:Jaroslav Hübner; Choregrapher:Josef Pobiš (j. h.)

Cast

Boleslav I.:Rudolf Šimara (alternation); Milan Pásek (alternation); Václav:Lubomír Javorský (alternation); Josef Srba (alternation); Drahomíra:Dagmar Kmínková; Bech Radslav:Ladislav Jurečka; Běla:Dagmar Felixová; Březka:Josef Srba (alternation); Lubomír Javorský (alternation); Břichslav:Josef Lébl; Strážný:Milan Dostál; Stařec:Oldřich Balcar; Kněz z Řezna:Kamil Marek; Mnich:František Bahník; Hlubka:Miroslav Grác; Jaroslava:Jarmila Cmíralová; Vladislav:Jiří Chalupa; Strašic:Milan Dostál; Těřich:Vladimír Müller; Dobeš:Václav Šubrt; Bečka:Miloš Patočka; Posel Stodoranů:Jiří Chalupa; Vůdce Durynků:Patrik Horálek; 1. náčelník, Almužník:Rudolf Šimara (alternation); Bedřich Stein (alternation); 2. náčelník, Muž:Jindřich Pokorný; 1. kmet:Oldřich Balcar; 2. kmet:Jaroslav Zlatník; Žena:Naďa Chmelařová; Stařec:Ladislav Krňávek
Related documents
Number of photographs: 2 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners