Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Radúz a Mahulena

1/1
Theatre: Krajské oblastní divadlo Hradec Králové
Stage: Krajské oblastní divadlo Hradec Králové
Opening:
26. 3. 1955 1st premiere (2nd premiere 27. 3. 1955)
Call #: (ID=26856)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Julius Zeyer

Producers

Technical Director:Miroslav Grác; Stage Director:Milan Pásek; Conductor:Karel Schejbal; Set Design:Jiří Fiala; Costume Designer:Václav Eliáš (j. h.); Choregrapher:Alena Srbová; Co-répétiteur:Jaroslav Hübner

Cast

Stojmír:Josef Lébl; Runa:Jana Janovská (alternation); Jarmila Derková (alternation); Prija:Zlatarjeva Jeřábková (j.h., alternation); Vlasta Kalendová (alternation); Živa:Jarmila Cmíralová (alternation); Alena Srbová (alternation); Mahulena:Vlasta Kalendová (alternation); Jarmila Cmíralová (alternation); Radúz:Jiří Chalupa; Nyola:Zlatarjeva Jeřábková (j.h., alternation); Radúz:Miloš Preininger (alternation); Nyola:Dagmar Kmínková (alternation); Radovít:Bedřich Bittl; Přibina:Miroslav Grác; Vratko:Bohumil Slezáček; Pohádka:Dagmar Felixová (alternation); Zora Božinová (alternation)
Related documents
Number of photographs: 2 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners