Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Slovanské nebe

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: činohra Národního divadla Praha
Stage: Národní divadlo Praha
Opening:
4. 3. 1948 Premiere; 24. 10. 1948 Dernière
Call #: K 9 057 P (ID=26589)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Josef Toman

Producers

Stage Director:Aleš Podhorský; Set Designer:František Tröster; Music:Ilja Hurník; Conductor:Jaroslav Kovář; Choregrapher:Lída Myšáková

Cast

Perun:Václav Vydra ml.; Zlatá bába:Růžena Nasková; Veles:Jiří Dohnal; Vesna:Vlasta Matulová; Mořena:Jarmila Kronbauerová; Čech:Jan Pivec; Meduna:Marie Glázrová; Alka:Jarmila Bechyňová; Svarožik:Václav Voska; Krak:Josef Gruss; Vrak:Jaroslav Vojta; Domorád:Stanislav Neumann; Vjatko:Aleš Podhorský; Druhá sudička:Marie Burešová; Třetí sudička:Jiřina Steimarová; Budina:Karel Šott (j.h.); Durynk:Otto Rubík; Salička:Eva Wimmerová (j.h.); První duše:Václav Švorc; Druhá duše:Emil Konečný; Třetí duše:Miroslav Macháček (studující); První domový:František Krahulík (studující); Druhý domový:Čestmír Řanda (studující); Třetí domový:Josef Langmiler (studující); Větroplán, Slunce, Hvězdy:; Mrákavy, Větrničky, Plivníci:; Duše, Domoví:
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; clippings
Other links
 
Partners