Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jak se vám líbí

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: činohra Národního divadla Praha
Stage: Stavovské divadlo 20-48
Opening:
3. 12. 1947 Premiere; 5. 3. 1948 Dernière
Call #: K 9 052 P (ID=26476)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Karel Dostal; Conductor:Jaroslav Kovář; Music:Miroslav Ponc; Set Designer:Zdeněk Rossmann; Costume Designer:Václav Gottlieb

Cast

Vyhnaný vévoda:Jiří Steimar; Frederick:Bohuš Záhorský; Amiens:František Filipovský; Jacques:Karel Dostal (alternation); Miloš Nedbal (alternation); Le Beau:František Filipovský; Charles:František Kreuzmann st.; Oliver:Václav Voska; Orlando:Karel Höger; Adam:Stanislav Neumann; Diviš:Eduard Blažek; Prubík:Jan Pivec; Oliver Kazipísmo:Emil Bolek; Corin:Jaroslav Vojta; Silvius:Václav Švorc; Vilík:Josef Pehr; Rosalinda:Vlasta Fabianová; Celia:Eva Klenová; Phoebe:Ljuba Hušková (studující); Kačenka:Alena Kreuzmannová (studující); První pán v družině vévody:Pravoš Nebeský; Druhý pán v družině vévody:Miroslav Macháček (studující); Třetí pán v družině vévody:František Krahulík (studující); Čtvrtý pán v družině vévody:Čestmír Řanda (studující); Pátý pán v družině vévody:Přemysl Matoušek; Šestý pán v družině vévody:Jaromír Staněk (studující); Sedmý pán v družině vévody:Vlastimil Fišar (studující); Osmý pán v družině vévody:Josef Langmiler (studující); Devátý pán v družině vévody:Jan Plavka (studující); Desátý pán v družině vévody:Miloš Patočka (studující); Jedenáctý pán v družině vévody:Vlastimil Vašinka (studující); První dvořan Frederickův:Čestmír Řanda (studující); Druhý dvořan Frederickův:Josef Langmiler (studující)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; clippings; clippings 2
Number of photographs: 4 →
Photographer:
  
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners