Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Tříminutový rozhovor

1/1
Theatre: Divadlo pracujících Gottwaldov
Stage: Divadlo pracujících Gottwaldow
Opening:
28. 11. 1964 Premiere
Call #: K 2 585 P (ID=25668)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Valentina Levidovová; Translation:Otakar Roubínek; Adaptation:Otakar Roubínek

Producers

Stage Director:Stanislav Holub; Set Designer:Josef Vališ

Cast

Natalie Vasiljevna:Zora Kolovratová; Igor:Zdeněk Hradilák; Ludmila:Miluše Dreiseitlová; Víťa:Miloš Jahoda; Duňa:Vladuna Polanská; Kira:Jindra Rathová; Viktorov:Hynek Kubasta; Káťa:Monika Pošívalová; Vrátný:František Šolc; Děmčenko:Stanislav Holub; Fjodor Kuzmič:František Šolc
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners