Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jak se vám líbí

1/1
Theatre: Divadlo pracujících Gottwaldov
Stage: Divadlo pracujících Gottwaldow
Opening:
26. 10. 1963 Premiere
Call #: K 2 178 P (ID=25656)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Václav Renč; Adaptation:Stanislav Holub; Adaptation:Václav Renč

Producers

Stage Director:Stanislav Holub; Set Designer:Josef Vališ; Music:Petr Doubravský; Musical Preparation:Ladislav Odstrčil

Cast

Vyhnaný vévoda Frederick:Stanislav Ebens (alternation); Antonín Ženčák (alternation); Amiens:Rudolf Kokeš; Jaques:Václav Beránek; Le Beau:Otakar Moučka; Charles:Hynek Kubasta; Oliver:Miloš Jahoda; Orlando:František Šnábl; Adam:Zdeněk Vašek; Prubík:Václav Jeřábek; Oliver Písmokaz:Stanislav Valla; Kořínek:Otakar Moučka; Vavřínek:Jan Odl; Vilík:Jaroslav Těšitel; Rosalinda:Evelyna Stryhalová; Celie:Eva Matalová; Květa:Marie Barušová; Kačenka:Dana Klášterecká
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners