Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Drak

1/1
Theatre: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Stage: Slovácké divadlo Uherské Hradiště
Opening:
7. 11. 1964 Premiere
Call #: K 6 501 P (ID=25653)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jevgenij Švarc; Translation:Eva Sgalová

Producers

Stage Director:Josef Palla; Set Designer:Miloš Souček

Cast

Drak:Roman Mecnarowski; Lancelot:Milan Sova; Charlemgne:Ferdinand Šnajberk; Elsa:Eva Strupplová; Purkmistr:František Malšovský; Henrich:Stanislav Waniek; Kocour:Jaroslav Pfleger; Osel:Milan Všelicha; První tkadlec:Miloš Přikryl; Druhý tkadlec:Stanislav Patka (j.h., alternation); Antonín Navrátil (alternation); Mistr čepičář:František Hollý; Mistr houslař:Milan Hodný; Kovář:Miloš Jelínek; První přítelkyně:Marcela Dürrová; Druhá přítelkyně:Vlasta Mecnarowská; Třetí přítelkyně:Jaroslava Vysloužilová; Strážný:Josef Šebek; Měšťan Müller:Milan Všelicha; Měšťan Fridrichsen:Josef Marhold; Podomní obchodníček:Miloš Jelínek; Žalářník:Milan Hodný
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners