Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Samota

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: činohra Národního divadla Praha
Stage: Tylovo divadlo
Opening:
12. 6. 1953 Premiere; 6. 7. 1955 Dernière
Call #: K 5 753 P (ID=25534)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Alois Jirásek

Producers

Stage Director:Antonín Dvořák; Set Design:Arnošt Paderlík

Cast

MUDr Václav Vejr:Miroslav Doležal; Ada:Vlasta Fabianová; Barbora:Leopolda Dostalová; Vojtěch Čepelka:Jaroslav Průcha; JUC Petr Vít:Jiří Dohnal; Verunka:Lída Plachá; Helena Toralová:Jarmila Kronbauerová; Mráčková:Zdeňka Baldová; Tonička:Alena Jančaříková; Karla:Blanka Waleská; Šrámek:František Filipovský; Vilhelm Schlums:Eduard Kohout; Jaro Labuťka:Miroslav Horníček; Honcka:Jaroslav Dudek (studující); Mistr:Viktor Roubal; Mistrová:Jiřina Součková (externista); První děvče:Eva Sadková (studující); Druhé děvče:Květuše Simonová (externista)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 1; programme 2; programme 3; programme 4; programme 5
Other links
 
Partners