Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Kníže Igor

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: opera Národního divadla Praha
Stage: Národní divadlo Praha
Opening:
20. 1. 1953 Premiere; 26. 1. 1959 Dernière
Call #: K 17 514 P (ID=25445)
Genre: Opera
Note:
Účinkuje orchestr, operní sbor a balet ND. Sbor bojarů, ruských zajatců a chánů: Pěvecký sbor Čs. rozhlasu.

Authors

Composer:Alexandr Porf. Borodin; Libretto:Alexandr Porf. Borodin

Producers

Translation:Augustin. E. Mužík; Adaptation:Zdeněk Knittl; Conductor:Jaroslav Vogel; Stage Director:Luděk Mandaus; Assistant Director:Milan Macků; Set Design:František Tröster; Choregrapher:Vlastimil Jílek; Chorus Master:Jiří Pinkas

Cast

Igor Svjatoslavovič:Teodor Šrubař; Jaroslavna:Ludmila Červinková; Vladimír Igorovič:Beno Blachut; Vladimír Jaroslavič:Rudolf Asmus; Končak:Jaroslav Veverka; Končakovna:Štěpánka Štěpánová; Ovlur:Antonín Votava; Skula:Vladimír Jedenáctík; Jeroška:Miroslav Mach; Chůva Jaroslavnina:Milada Čadikovičová; Polovecká dívka:Jarmila Pechová; Ruská knížata, Kněžny, Bojaři:; Bojaryně, Starci, Měšťané:; Kněží, Vojsko, Dívky, Lid:; Polovečtí cháni, Otrokyně:; Družky Končakovny, Stráže:; Ruští zajatci,Vojsko polovecké:; Ve 4. obraze tančí:Jiřina Knížková; Polovecké tance tančí:Zdena Bronislavská; Jiřina Knížková; Karel Vrtiška; Ladislav Sobotka; František Doleček; Bohumil Klika; J. Ludvík
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; programme 3; programme 4; programme 5
Other links
 
Partners