Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Princezna Pampeliška

1/1
Theatre: Horácké divadlo Jihlava
Stage: Horácké divadlo Jihlava
Opening:
1. 12. 1963 Premiere
Call #: K 2 680 P (ID=25324)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jaroslav Kvapil

Producers

Stage Director:Petr Vosáhlo; Set Designer:Jaroslava Valentová; Music:Josef Bohuslav Foerster; Conductor:Antonín Horák

Cast

Chudý král:Miroslav Suchý; Princezna Pampeliška:Zdena Vasileva; Její chůva:Nina Bártů; Královský obřadník:Miroslav Suchý; Mocný princ z Hispánie:Miloš Bílý; Jeho vojevůdce:Antonín Černý; Honza:Jaroslav Rava; Máma:Marie Crhová; Primátor města Kocourkov:Josef Klicman; Primátorův syn:Josef Kubín; Jeho přítel:Zbyněk Jirmář; Královský kuchař:Stanislav Kofroň; Vojíni:Alois Klejzar; Vojíni:Josef Kubíček; Starší z města Kocourkova:Stanislav Kofroň; Městská stráž:Josef Prýmek; Tři pastevci:Alois Klejzar; Tři pastevci:Josef Kubín; Tři pastevci:Zbyněk Jirmář; Sousedova dcera:Dagmar Drašarová; Tulák:Vlastimil Slezák; Měšťané:Jiří Hanák; Měšťané:Zdeněk Dryšl; Měšťané:Josef Kubíček
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners