Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Boleslav I.

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: opera Národního divadla Praha
Stage: Národní divadlo Praha
Opening:
8. 3. 1957 1st stage production; 21. 6. 1958 Dernière
Call #: K 9 957 P (ID=25146)
Genre: Opera

Authors

Composer:Boleslav Vomáčka; Libretto:Boleslav Vomáčka; Author of Book:Milan Jariš

Producers

Conductor:František Škvor; Stage Director:Ferdinand Pujman; Set Design:Vlastislav Hofman; Chorus Master:Milan Malý

Cast

Boleslav:Přemysl Kočí; Václav:Jaroslav Stříška; Drahomíra:Jaroslava Dobrá; Bech Radslav:Viktor Kočí (alternation); Antonín Zlesák (alternation); Běla:Miloslava Fidlerová; Kněz:Jaroslav Horáček (alternation); Eduard Haken (alternation); Břežka:Jan Konstantin (alternation); Jaroslav Veverka (alternation); Břichslav:Oldřich Kovář; Posel Stodoranů:Antonín Votava; Hněvsa:Karel Kalaš (alternation); Ladislav Mráz (alternation); Strašic:Jaroslav Gleich; Těřich:Josef Vojta; Těpta:Karel Berman (alternation); Vladimír Jedenáctík (alternation); Dobeš:Jiří Schiller (alternation); Antonín Švorc (alternation); Strážný:Rudolf Jedlička (alternation); Josef Heriban (alternation); Stařec:Jan Rožánek (alternation); Jaroslav Kubala (alternation); Žena:Marie Ovčačíková (alternation); Milada Čadikovičová (alternation); Posel císaře Oty:Jiří Joran
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of scenic designs (document, photocopy): 6 →

Scenic documents

Scenographer:
 
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners