Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Tannhäuser

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: opera Národního divadla Praha
Stage: Smetanovo divadlo Praha
Opening:
26. 10. 1955 Premiere; 19. 4. 1960 Dernière
Call #: K 9 931 P (ID=25077)
Genre: Opera

Authors

Composer:Richard Wagner; Libretto:Richard Wagner

Producers

Translation:Jaroslav Vogel; Conductor:Jaroslav Vogel; Conductor:Zdeněk Košler (repríz); Stage Director:Alfred Eichhorn (j.h.); Set Design:František Tröster; Chorus Master:Vladivoj Jankovský; Choregrapher:Antonín Landa

Cast

Heřman:Eduard Haken (alternation); Karel Kalaš (alternation); Arnošt Klíma (j.h., alternation); Ladislav Mráz (alternation); Tannhäuser:Lubomír Havlák (alternation); Jaroslav Stříška (alternation); Wolfram z Eschenbachu:Přemysl Kočí (alternation); Vojtěch Zouhar (j.h., alternation); Teodor Šrubař (alternation); Walter z Vogelweide:Jaroslav Gleich (alternation); Ivo Žídek (alternation); Biterolf:Jiří Joran (alternation); Rudolf Asmus (alternation); Jindřich Písař:Antonín Votava (alternation); Antonín Zlesák (alternation); Reinmar:Josef Celerin (alternation); Jaroslav Horáček (alternation); Alžběta:Štěpánka Jelínková (alternation); Drahomíra Tikalová (alternation); Venuše:Ludmila Dvořáková (alternation); Marie Podvalová (alternation); Zdenka Ziková (alternation); Ludmila Červinková (alternation); Zdenka Hrnčířová (alternation); Mladý pastýř:Dagmar Žižková (alternation); Marcela Lemariová (alternation); Sylvie Kodetová (alternation); Čtyři pážata:Dagmar Durstová (studující, alternation); Dagmar Brochová (studující, alternation); Jana Hamplová (studující, alternation); Jaroslava Koníčková (studující, alternation); Alena Smejkalová (studující, alternation); Ilena Ježková (studující, alternation); Jarmila Krásová (studující, alternation); Vlasta Prosová (studující, alternation); Věra Voříšková (studující, alternation); Ludmila Bartková (studující, alternation); Helena Pšenčíková (studující, alternation); Jana Sedláčková (studující, alternation); Milena Šušlíková (studující, alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 1; programme 2; programme 3; programme 4; programme 5
Number of photographs: 1 →
Photographer:
     
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners