Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Novákovo kvarteto

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: opera Národního divadla Praha
Stage: Národní divadlo Praha
Opening:
25. 5. 1958 Premiere
Call #: (ID=24992)
Genre: Concert
Note:
2. matiné komorního sdružení členů opery ND (Josef Homola, Dušan Pandula, Josef Podjukl, Jaroslav Chovanec). Koncert z děl Vladimíra Sommera (Smyčcový kvartet d moll), Bohuslava Martinů (5. smyčcový kvartet) a Leoše Janáčka (2. smyčcový kvartet).

Producers

Composer:Vladimír Sommer; Composer:Bohuslav Martinů; Composer:Leoš Janáček
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 2
Other links
 
Partners