Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Král Lear

1/1
Theatre: Národní divadlo Praha
Ensemble: činohra Národního divadla Praha
Stage: Smetanovo divadlo Praha
Opening:
18. 11. 1961 Premiere; 26. 6. 1964 Dernière
Call #: K 9 053 P (ID=24869)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:František Salzer; Assistant Director:Bohuš Hradil; Set Designer:Oldřich Šimáček; Costume Designer:Jarmila Konečná; Music:Miroslav Ponc

Cast

Lear:Zdeněk Štěpánek; Král francouzský:Vladimír Ráž (alternation); Vladimír Brabec (alternation); Vévoda Burgundský:Emil Konečný; Vévoda Kornwallský:Miroslav Doležal; Vévoda Albanský:Vladimír Leraus; Hrabě z kentu:Jiří Dohnal; Hrabě z Glostru:Miloš Nedbal; Edgar:Radovan Lukavský; Edmund:Josef Velda (alternation); Jan Tříska (alternation); Oswald:Soběslav Sejk; Kuran:Vladimír Kudla; Setník ve službách Edmunda:Jindřich Horn (externista, alternation); Bořivoj Navrátil (alternation); Šašek:Stanislav Neumann; Lékař:Bohuš Hradil; Stařec:František Roland; Šlechtic z průvodu Kordelie:Josef Mixa; Služebník vévody z Kornwallu:Václav Švorc; Rytíř z Learova průvodu:Karel Pech; Posel vévody z Kornwallu:Bohumil Bezouška; Posel Kordeliin:Miloš Klíma; Herold:Bořivoj Navrátil (alternation); Josef Velda (alternation); Goneril:Jiřina Petrovická (alternation); Marie Vášová (alternation); Regan:Jarmila Krulišová; Kordelie:Marie Tomášová (alternation); Naděžda Gajerová (alternation); Rytíři, Setníci, Vojáci:; Dvorní dámy, Pážata:
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; clippings
Number of photographs: 9 →
Photographer:
   
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners