Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Boleslav Ukrutný

1/1
Theatre: Divadlo bratří Mrštíků Brno
Stage: Divadlo bratří Mrštíků Brno
Opening:
26. 10. 1968 Premiere
Call #: K 3 245 P (ID=24660)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Milan Jariš

Producers

Stage Director:Milan Pásek; Adaptation:Milan Pásek; Assistant Director:Pavel Pecháček; Set Design:Antonín Vorel; Musical Preparation:Vladimír Werner; Music:Vladimír Werner

Cast

Boleslav:Pavel Kunert; Václav:Lumír Peňáz; Drahomíra:Jana Janovská; Radslav Bech:Ladislav Mareček; Běla:Libuše Vaněčková; Břichslav:Karel Fajt; Mnich:Miloš Chmelař; Lech Bečka:Karel Adam; Kněz z Řezna:Maxmilián Hornyš; Hlubka:Jiří Olijnyk; Slavník:Miloš Jahoda; Strašic:Milan Hlavín (j.h.); Těřich:Miroslav Knoz; Dobeš:Vilém Lamparter; Posel Stodoranů:Alois Liškutín; Vůdce Durynků:František Bohdal; Boleslav II.:Jan Kučera
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; programme 2; clippings
Other links
 
Partners