Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Hliněný vozíček

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
4. 5. 1968 Premiere
Call #: K 6 505 P (ID=24587)
Genre: Drama
Note:
V programu uvedeno chybně René Přibyl (posl. JAMU).

Authors

Playwright/Dramatist:Šúdraka; Translation:Ivo Fišer; Translation:Jaroslav Pokorný; Adaptation:Jaromír Vavroš; Adaptation:Zdeněk Kaloč

Producers

Stage Director:Zdeněk Kaloč; Set Designer:Bohumír Matal; Costume Designer:Ilda Pitrová; Costume Designer:Jiří Pitr; Music:Zdeněk Pololáník; Conductor:Jan Šrubař; Conductor:Jan Štych st.; Motion Cooperation:Antonín Hodek; Dramaturge:Jaromír Vavroš

Cast

Ředitel, Sámsthánaka:Rudolf Jurda; Čárudatta:Jaroslav Dufek; Maitréna:Oldřich Slavík; Radaniká:Viola Javůrková; Čárudattova sestra:Hana Tesařová; Vardhamánaka:René Přibil (studující, alternation); Miroslav Středa (studující, alternation); Róhaséna:Radim Zezula (j.h., alternation); Michal Říčánek (j.h., alternation); Vasantaséná:Vlasta Peterková (studující); Madaniká:Zdena Herfortová (studující); Pallavaka:Helena Trýbová; Karnapúraka:Josef Štefl; Dvořan:Otakar Dadák; Sthávaraka:Arnošt Navrátil; Šarvilaka:Josef Husník; Samváhaka:Milan Vágner; Árjaka:Jan Němeček; Víraka:Zdeněk Kampf; Čandanaka:Miroslav Částek; 1. soudce:Stanislav Hejný; 2. soudce:František Šlégr; Máthura, 3. soudce:Oldřich Vykypěl; Soudní sluha:Václav Kyzlink
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners