Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Lvíčkova dobrodružství

1/1
Theatre: Loutkové divadlo Radost Brno
Stage: Loutkové divadlo Radost Brno
Opening:
5. 11. 1971 Premiere
Call #: K 15 356 P (ID=24582)
Genre: Puppets
Note:
PR ve svázaných programech

Authors

Playwright/Dramatist:Hana Doskočilová

Producers

Stage Director:Mirko Matoušek; Set Design:Ilda Pitrová; Music:Zdeněk Pololáník

Cast

Malý lev Simbo:Anděla Čisáriková; Lvice Sita:Zora Bílková; Lev Simboran:Vratislav Schilder (alternation); Josef Borek (alternation); Cilína:Světlana Bouzková (alternation); Jitka Kalábová (alternation); Sia:Zora Bílková; Lví moudrost:Marcel Halouzka; Pták Marabu:František Hruška; Pták Marabu - vede:Karel Karas; Had:Karel Karas (alternation); Vratislav Schilder (alternation); František Hruška (alternation); Dále spolupracují:Jan Čisárik; Riana Janková; Josef Kellich; Růžena Kolářová; Dana Kudrová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners