Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Já, Jákob

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
7. 4. 1968 Premiere
Call #: K 5 299 P (ID=24581)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Vítězslav Gardavský

Producers

Stage Director:Alois Hajda; Music:Miloš Ištván; Conductor:Jan Holubec; Set Design:Konrád Babraj; Motion Cooperation:Marie Mrázková; Associate Dramaturgy:Jan Kopecký

Cast

Rebeka:Stanislava Strobachová; Izák:Karel Kabíček; Ezau Edom:Miroslav Částek (alternation); Oldřich Celerýn (alternation); Jákob:Václav Postránecký; Judit:Daniela Píchová (studující); Ada:Libuše Geprtová; Lában:Rudolf Chromek; Lía:Helena Kružíková; Ráchel:Alexandra Gasnárková (studující); Zelfa:Jana Hlaváčková; Bála:Miriam Hynková; Rúben:Petr Hübner (studující); Lev, Kazatel:Boleslav Roček; Orel, Prorok:Rudolf Krátký; Gazela, Žalmista:Vlasta Fialová; Muž:Jaroslav Dufek; Pastevci, svědkové: (studující)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Play script in TI Library: 1 →
Other links
 
Partners