Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Tříminutový rozhovor

1/1
Theatre: Severomoravské divadlo Šumperk
Stage: Severomoravské divadlo Šumperk
Opening:
6. 11. 1965 Premiere
Call #: K 2 584 P (ID=23870)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Valentina Levidovová; Translation:Otakar Roubínek; Adaptation:Otakar Roubínek

Producers

Stage Director:Josef Zajíc; Assistant Director:Jiří Šindelář; Set Designer:Jiří Slováček (j.h.); Costume Designer:Helmuth Köhler; Music:Josef Przebinda (j.h.)

Cast

Natalja:Helena Horská; Igor:Jiří Hanák; Ludmila:Eva Šolcová; Víťa:Jiří Šebek; Duňa:Naděžda Kreclová; G. N. Viktorov:Jiří Šindelář; Kira:Zuzana Macková; Káťa:Nataša Baženovová; Děmčenko:Josef Hamáček; Vrátný:Josef Jílek
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners