Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Večer tříkrálový aneb Cokoli chcete

1/1
Theatre: Divadlo J.Průchy Kladno a Mladá Boleslav
Stage: Divadlo Jaroslava Průchy Kladno
Opening:
22. 1. 1971 Premiere
Call #: K 2 087 P (ID=23752)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Erik Adolf Saudek

Producers

Stage Director:Evžen Sokolovský st.; Set Design:Petr Diviš; Musical Preparation:Zdeněk Vašata; Music:Jiří Srnka

Cast

Orsino, vévoda illyrský:Miroslav Rous; Sebastiano, Violin bratr:Zdeněk Kopal; Antonio, lodní kapitán:Bohumil Šeda; Jiný kapitán:Rudolf Hurich; Valentino:Čestmír Válek; Curio:Ludvík Knotek; Rytíř Tobiáš Říhal:Václav Fišer; Rytíř Ondřej Třesořitka:Oldřich Vízner; Malvolio, Oliviin správce domu:Karel Šebesta; Fabiano:Vlastimil Čaněk; Vejražka, šašek:Vítězslav Jirsák; Olivie, dcera hraběte:Růžena Preisslerová; Viola:Regina Rázlová; Marie, Oliviina společnice:Naděžda Prchalová; Kněz:Václav Luks st.
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme 1; programme 2; programme 3; clippings
Video Record: 1595
Number of photographs: 2 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners