Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Moudrý Natan

1/1
Theatre: Divadlo J.Průchy Kladno a Mladá Boleslav
Stage: Divadlo Jaroslava Průchy Kladno
Opening:
12. 12. 1969 Premiere
Call #: K 5 974 P (ID=23676)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Gotth. Ephraim Lessing; Translation:Valter Feldstein

Producers

Stage Director:Gerik Císař; Set Design:Karel Marx

Cast

Natan, žid:Václav Jeřábek; Sultán Saladin:Bohuslav Ličman; Mladý Templář:Eduard Žemla; Derviš Al Hafí:Vítězslav Jirsák; Patriarcha Jeruzalémský:Čestmír Válek; Mnich z křes'tanského kláštera:Vlastimil Čaněk; Recha, Natanova dcera:Renata Borová; Daja, její společnice:Milada Davidová; Sittah, sestra sultánova:Svatava Hubeňáková
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Number of photographs: 1 →
Photographer:
     
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners