Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Boris Godunov

1/1
Theatre: Státní divadlo Zdeňka Nejedlého Ústí nad Labem
Ensemble: opera Ústí nad Labem
Stage: Státní divadlo Zdeňka nejedlého Ústí nad Labem
Opening:
30. 11. 1967 Premiere
Call #: K 9 846 P (ID=23485)
Genre: Opera

Authors

Composer:Modest Petrovič Musorgskij; Libretto:Modest Petrovič Musorgskij

Producers

Conductor:František Vajnar; Stage Director:Karel Jernek (j. h.); Set Designer:Vladimír Landa; Costume Designer:Olga Filipi (j. h.); Chorus Master:Jaroslav Wolf

Cast

Boris Godunov:Vladimír Zapletal (alternation); Václav Zítek (alternation); Fjodor:Ludmila Škorpilová; Xenie:Růžena Kohoutová; Chůva:Libuše Hanušová; Šujskij, Chruščov:František Helenský (alternation); František Kůna (alternation); Ščelkalov:Miloslav Jelínek; Pimen:Ilja Prokop; Lžidimitrij:Karel Bím; Marina Mníšková:Jarmila Krásová; Rangoni:Roman Horák; Varlaam:Stanislav Hejduček; Misail:Bohuslav Šmíd; Jurodivý:Jiří Holešovský; Šenkýřka:Marie Štréblová; Nikitič, Dozorce:Mirko Novák-Markov; Dvorní bojar:Josef Novotný; Levickij:Jiří Judl (alternation); František Mandík (alternation); Černikovskij:Ladislav Muška
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Number of photographs: 11 →
Photographer:
 
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners