Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Soud lásky

1/1
Theatre: Divadlo bratří Mrštíků Brno
Stage: Divadlo bratří Mrštíků Brno
Opening:
9. 6. 1967 Premiere
Call #: K 1 439 P (ID=22599)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jaroslav Vrchlický

Producers

Stage Director:Richard Mihula; Assistant Director:Dorek Rosenmayer; Adaptation:Jarmila Drobná; Set Design Collaboration:Antonín Vorel; Music:Jaroslav Hübner; Co-répétiteur:Vladimír Werner

Cast

Vilém Balbz:Jiří Dušek; Petr:Miloš Kročil; Loys Lascaris:Dorek Rosenmayer; Fanetta z Romainu:Dagmar Pistorová; Lauretta de Sade:Jiřina Prokšová; Blanka de Flassans:Jana Paroulková (alternation); Jana Gazdíková (alternation); Ysoarda z Ansoys:Eva Hradilová; Brianda z Luny:Libuše Billová; Don Esparbilla:Karel Adam; Francesco Petrarca:Bohumil Slezáček; Sinom Doria:Jaroslav Kuneš; Lanfranc Cigalla:Pavel Kunert; Papežský komisař:Vladimír Pavlar
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners