Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Polly aneb Žebrákova opera ve dvou dílech

1/1
Theatre: Státní divadlo Brno
Ensemble: činohra SD/ZD/ND Brno
Stage: Mahenovo divadlo Brno
Opening:
12. 2. 1966 Czechoslovakian premiere
Call #: K 5 297 P (ID=21728)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:John Gay; Translation:Jiří Valja

Producers

Stage Director:Alois Hajda; Assistant Director:Václav Kyzlink; Set Designer:Miloš Tomek; Costume Designer:Alois Mikulka; Music:Pavel Blatný; Conductor:Jan Šrubař; Orchestration:Jiří Bárta; Orchestration:Oldřich Blaha; Choregrapher:Jiří Nermut; Dramaturge:Jaromír Vavroš

Cast

Ředitel:Josef Karlík; Žebrák:Josef Husník; Herec:Oldřich Slavík; Druhý herec:Václav Postránecký; Herečka:Jarmila Lázničková; Práskač:Josef Karlík; Lapák:Zlatomír Vacek; Macheat:Oldřich Slavík; Chmaták:Václav Postránecký; Kuby Vyškub:Václav Kyzlink; Honza Křivoprsťák:Oldřich Celerýn; Vilda Strašbidlo:Vladimír Kulhavý (studující); Bertík z Vřesoviště:Viktor Vrabec (studující); Eda Štípák:Jan Odl (j.h.); Mates z Mincovny:Josef Husník; Béna Vostrejch:Miroslav Částek; Číšník:Jaromír Pásek; Žalářník:František Šlégr; Paní Práskačová:Vlasta Fialová; Polly Práskačová:Jana Hlaváčková; Lucy Lapáková:Arnoštka Mohelská; Diana Šlundrová:Jana Kuršová; Jenny Potáplice:Libuše Geprtová; Madam Lichometná:Jarmila Lázničková; Dolly Poběhlice:Miroslava Jandeková; Madam Rejpalová:Hana Tesařová (studující); Bětka Hampejznice:Jasna Štrynclová (studující); Zuzka Frajerka:Viola Javůrková; Mařka Troufalová:Miloslava Urbánková; Dukát:Oldřich Celerýn; Morano:Oldřich Slavík; Vanderbluf:Václav Postránecký; Ouvazník:Miroslav Částek; Hampejzník:Zlatomír Vacek; Houfnice:Jan Odl (j.h.); Laguerre:Václav Kyzlink; Pohetohí:Josef Karlík; Kauvaukí:Josef Husník; Lokaj:František Hromada (studující); Druhý lokaj:Otakar Prajzner (studující); Třetí lokaj:Vladimír Picmaus (studující); Indián:František Šlégr; Druhý indián:Viktor Vrabec (studující); Polly:Jana Hlaváčková; Paní Dukátová:Stanislava Strobachová; Daniela Šlundrová:Jana Kuršová; Jenny Potápnice:Libuše Geprtová; Damaris:Viola Javůrková; Šlumpna:Miroslava Jandeková; Děvka:Jasna Štrynclová (studující); Druhá děvka:Hana Tesařová (studující); Biřicové, indiáni, baletky: (studující)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Play script in TI Library: 1 →
Other links
 
Partners