Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Vzpoura v Hamburku. Pásmo básní, prosy a zpěvu.

1/1
Theatre: Divadlo přesně neidentifikováno
Stage: Městská knihovna Praha
Opening:
15. 5. 1946 Premiere
Call #: (ID=2072)
Genre: Literary theatre
Note:
Osvobození političtí vězňové z káznice Hamburk-Fuhlsbüttel pod záštitou SNR a SOPV. V pásmu byly uvedeny básně, prosa a písně:
K. H. Mácha: Máj, M. Jirko: Ranní půlhodinka, J. Kloboučník: Výňatek z prosy, M. Vacík: Výňatek z prosy, V. Pošta: Dopis, Š. Maloch - M. Vacík: Píseň, V. Pošta: Oddech prchajících, J. Kainar: Vlak s vězni, M. Vacík: Transport, M. Vacík: S básní na cele, B. Smetana: Arie z Dalibora, M. Vacík: Hudby, co hrály do pochodů, V.Pošta: Z rýžoviště dnů, J.Červený - P.Bezruč: Žermanice, Dombrová, V.Pošta: Výňatky z prosy Vzpoura v Hamburku, M. Vacík: Monolog, J. Kloboučník: Růst pod bičem, J. Kolář: Slyším, J. Hořec: Noc na sobotu, M. Vacík: Jaro, J. Orálek: Projev na vězeňském nádvoří, M. Vacík: Než hlídky..., J. Červený - P. Berzuč: Pětvald.
Other links
 
Partners