Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Žižka (Hodina předjitřní)

1/1
Theatre: Státní divadlo Ostrava
Ensemble: činohra Ostrava
Opening:
28. 10. 1949 Premiere
Call #: K 13 704 P (ID=1980)
Genre: Drama
Note:
Scéna není známa.

Authors

Playwright/Dramatist:František Rachlík

Producers

Stage Director:Antonín Kurš; Set Design:Vladimír Šrámek; Music:Vítězslav Novák; Conductor:Rudolf Vašata; Costume Designer:Marie Stejskalová; Costume Designer:Josef Stejskal

Cast

Koluch:Jiří Duras; Brada:Rudolf Hurich; Suchý Čert:Luděk Kopřiva; Mikuláš Pístný:Osvald Albín; Matěj Vůdce:Zdeněk Jiřičný; Jiřink:Miloslav Holub; Macuta:František Benoni; Binovec:Jaroslav Šára; Holba:Lubor Tokoš; Pivec:Jan Matýsek; Jan Sokol z Lamberka:Miloš Pavlín; Sedlák:Bronislav Křanovský; Kupec:Miloš Kožušník; Rožmberský:Jaroslav Nedvěd; Jan Žižka z Trocnova:Radim Koval; Petr:Jana Kalášková; Hanka:Libuše Drboutová; Martinec:Miroslav Polach; Selka:Karla Genttnerová; Řemeslník:Oldřich Musil; Kazatel:Antonín Kurš; Čeněk z Wartenberka:Jiří Myron; Albrecht z Koldic:Oldřich Musil; Mikuláš z Lobkovic:Zdeněk Jiřičný; Jan Příbram:František Benoni; Jan z Jesenic:Lubor Tokoš; Jakoubek ze Stříbra:Jiří Duras; Kateřina:Dagmar Veselá; Bechyně z Lažan:Jan Matýsek; Jan Železný:Luboš Pistorius; Mnich:Jaroslav Nedvěd; Petr Věžecký:Jaroslav Šára; Posel:Svatoslav Papež; Václav IV.:Vilém Pfeiffer; Chval z Machovic:Luděk Kopřiva; Jan Želivský:Miloš Pavlín; Koranda z Plzně:Bronislav Křanovský; Jeroným Šrol:Miroslav Polach; Martin Húska:Rudolf Hurich; Anežka:Lola Skrbková; Reček:Miloš Kožušník; Dolan:Svatoslav Papež
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Number of photographs: 2 →
Photographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners