Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert

1/1
Theatre: Pražská konzervatoř Praha
Opening:
18. 1. 1978 Premiere
Call #: K 11 534 P (ID=18521)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Drda

Producers

Stage Director:Václav Hudeček

Cast

Marijána Plajznerová:Nataša Kalousová (alternation); Markéta Světlíková (alternation); Trepifajksl:Jiří Untermüller; Ignác Loula- farář:Ivan Richter; Alois Piškytle, kostelník:Milan Duchek; Majdalina Pučálková, mlynářka:Lydie Havláková (alternation); Ilona Vaňková (alternation); Tyburec, kovář:Otakar Brousek; Dorotka, kovářova žena:Jaroslava Červenková (alternation); Vlasta Žehrová (alternation); Honza Mračno, kovářský pomocní:Jan Dvořák; Mančinka, děvečka:Jarmila Švehlová (alternation); Kateřina Vlková (alternation); Lupino, potulný komediant:Ivan Podobský (alternation); František Staněk (alternation); Markýtka:Jarmila Červenková (alternation); Vlasta Žehrová (alternation); Bětka:Lydie Havláková (alternation); Ilona Vaňková (alternation); Kačena:Jarmila Švehlová (alternation); Kateřina Vlková (alternation); Kníže Belzebub:Ivan Podobský; Marbulius, jeho sekretář:Jan Dvořák; JUDr. Solfernus, prokurátor:Otakar Brousek; JUDr. Belfegor, guvernér:František Staněk; PhDr. Ichthuriel:Ivan Richter
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Other links
 
Partners