Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Tajné manželství

1/1
Theatre: Slezské divadlo Zdeňka Nejedlého Opava
Ensemble: opera Opava
Stage: Slezské divadlo Opava
Opening:
26. 1. 1979 Premiere
Call #: K 12 726 P (ID=18270)
Genre: Drama

Authors

Composer:Domenico Cimarosa; Libretto:Giovanni Bertatti

Producers

Translation:Věra Wasserbauerová; Conductor:Oldřich Bohuňovský; Stage Director:Martin Dubovic (j.h.); Set Designer:Karel Dudič; Costume Designer:Jaromír Malíček; Assistant Director:Vladislav Gřonka

Cast

Gieronimo, kupec:Josef Fryščák (alternation); Vladimír Třebický (alternation); Lisetta, jeho dcera:Helena Klašková (alternation); Jarmila Vidlářová (alternation); Karolina, jeho dcera:Libuše Bartošková (alternation); Věra Smolková (alternation); Fidelma, jeho sestra:Eva Klečková (alternation); Alena Španihelová (alternation); Paolino, sluha Gieronim. domě:Vladimír Němec (alternation); Miloslav Urbánek (alternation); Hrabě Robinson, zchud. šlecht.:Vladimír Kyas (alternation); Vladimír Zápražný (alternation); Gieronimo:Oto Sikora; Lisetta:Dagmar Preislerová; Karolina:Dagmar Hlubková; Fidelma:Eva Blažková; Paolino:Jiří Apltauer; Hrabě:Jan Thiel
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material
Number of photographs: 6 →
Photographer:
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners