Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Sněhurka

1/1
Theatre: Státní divadlo Oldřicha Stibora Olomouc
Ensemble: balet Olomouc
Stage: Velké divadlo Olomouc
Opening:
8. 4. 1979 Premiere
Call #: K 12 814 P (ID=18164)
Genre: Drama

Authors

Composer:Zbyněk Vostřák; Libretto:Jan Reimoser

Producers

Choregrapher:Karel Jurčík (režisér); Stage Director:František Preisler; Conductor:Pavel Pokorný; Set Designer:Jiří Procházka; Costume Designer:Eliška Zapletalová; Assistant Choroegrapher:Emil Smetana; Co-répétiteur:Jan Pavel

Cast

Sněhurka:Kateřina Pelzerová (alternation); Zdeňka Šturcová (alternation); Královna:Eva Jahodová (alternation); Jana Hanáková (alternation); Princ:Jiří Sekanina (alternation); Zdeněk Ryšlink (alternation); Šašek:Zdeněk Ryšlink (alternation); Jiří Sekanina (alternation); Učitel tance:Emil Smetana; Hudebníci:Jaroslav Heinrich; Josef Sitko (alternation); Hudebníci:Antonín Studenský; Ministři královny:Karel Klepáč; Ministři královny:Ludvík Koutný; Ministři královny:Jindřich Šreier; Jiří Švec (alternation); Společnice královny:Božena Trlicová; Přítelkyně Sněhurky:Marta Dudková; Přítelkyně Sněhurky:Helena Michalová; Libuše Pískovská (alternation); Přítelkyně Sněhurky:Jana Zahradníčková; Princův doprovod:Zdeněk Kadlčík; Princův doprovod:Pavel Růžička; Majordomus:Karel Kučera; Královský lovčí:Emil Smetana; Dvorní dámy:Marta Dvořáková; Dvorní dámy:Anna Hloužková; Dvorní dámy:Věra Chourová; Dvorní dámy:Naďa Miklušová; Dvorní dámy:Zdena Miková; Marie Pánková (alternation); Dvorní dámy:Marie Persy; Naděžda Pletichová (alternation); Dvorní dámy:Jiřina Šafránková; Dvorní dámy:Jana Vinklerová; Dvorní dámy:Dana Vystrčilová; Dvorní dámy:Dagmar Zelinková; Dvořané:Jaroslav Cenkl; Dvořané:Jaroslav Gajzbacher; Dvořané:Štefan Mikluš; Dvořané:Pavel Staněk; Dvořané:Lubomír Šmídovec; Dvořané:Augustin Horký; Veverky:Zdena Miková; Veverky:Jiřina Šafránková; Zajíci:Marta Dvořáková; Zajíci:Věra Chourová; Zajíci:Naďa Miklušová; Zajíci:Naděžda Pletichová; Medvěd:Štefan Mikluš; Lišky:Jana Hanáková (alternation); Eva Jahodová (alternation); Jana Vinklerová (alternation); Prófa:Marie Persy; Rejpal:Jaroslav Cenkl; Kejchal:Anna Hloužková; Dřímal:Jaroslav Gajzbacher; Štístko:Marie Pánková; Stydlín:Dana Vystrčilová; Šmudla:Zdeňka Šturcová (alternation); Kateřina Pelzerová (alternation); Netopýři:Marta Dvořáková; Netopýři:Věra Chourová; Krkavci:Zdena Miková; Jiřina Šafránková (alternation); Příšera:Jana Vinklerová; Jana Hanáková (alternation); Eva Jahodová (alternation); Příšera:Štefan Mikluš; Příšera:Emil Smetana
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Other links
 
Partners