Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Král Lear

1/1
Theatre: Divadlo pracujících Gottwaldov
Stage: Velký sál MD Zlín
Opening:
6. 1. 1979 Premiere
Call #: K 12 623 P (ID=18064)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Milan Lukeš

Producers

Stage Director:Alois Hajda; Set Designer:Petr Hajda (j.h.); Costume Designer:Josef Jelínek; Motion Cooperation:Václav Martinec (j.h.); Professional Collaboration:Roman Mecnarowski; Conductor of Record:Josef Sedlář; Assistant Director:Lidmila Kraváková

Cast

Lear, král Británie:Roman Mecnarowski; Král francouzský:Jiří Juřina; Vévoda burgundský:František Houdek; Vévofa z Cornwallu:Jaromír Roštínský; Vévoda z Albany:František Šnábl; Hrabě z Kentu:Zdeněk Hradilák; Hrabě z Glostru:Rudolf Šimara; Edgar, Glostrův syn:Zdeněk Dvořák; Edmund, Glostrův nemanžel. syn:Pavel Leicman; Curan, dvořan:Otakar Moučka; Oswald, Gonerilin správce domu:František Houdek; Blázen:Ivan Kalina; Důstojník ve službách Edmunda:Jaroslav Kovanda; Herold:Stanislav Valla; Goneril:Vlasta Mecnarowská (alternation); Vladuna Polanská (alternation); Regan:Věra Nováková (alternation); Dana Klášterecká (alternation); Cordelie:Jarmila Doležalová; Důstojníci, Vojáci:
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; other material; printed material; clippings
Number of scenic designs (collection, original): 7 →
Number of scenic designs (document, photocopy): 3 →

Scenic objects

Scenographer:
   

Scenic documents

Scenographer:
    
Logo of The Norway grants

Photobase completation and maintanance was supported by Norway grants by the Norwegian Financial Mechanism.

Other links
 
Partners