Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Perly panny Serafínky

1/1
Theatre: Krušnohorské divadlo Teplice
Stage: Krušnohorské divadlo Teplice
Opening:
6. 5. 1979 Premiere
Call #: K 12 783 P (ID=17895)
Genre: Operette

Authors

Composer:Rudolf Piskáček; Libretto:Jiří Balda; Libretto:Emanuel Brožík

Producers

Stage Director:Tadeáš Šeřínský; Conductor:František Popp; Choregrapher:Václav Štádler; Set Designer:Jan Sedláček; Costume Designer:Miroslav Walter (j.h.); Assistant Director:Zdeněk Kment; Assistant Choreographer:Květa Herzingerová

Cast

Martin Škarohlíd:Antonín Horáček; Toníček, jeho synovec:Jaroslav Mrázek (alternation); Ladislav Zacharník (alternation); Paní Záleská, vdova:Lea Čiháková; Panna Serafínka, dcera:Táňa Feixová (alternation); Štěpánka Kulhanová (alternation); Průcha, poštmistr v Pivonkově:Karel Bor (alternation); Jan Šaroch (alternation); Kvapil, poštovní písař:Karel Hak; Blažej, postilión:Jan Počepický; Obrtlík, postilión:Míla Raisler (j.h.); Kokeles, kožišník:Zdeněk Kment; Ruth, jeho dcera:Magda Janáčová; Ruth, jeho dcera:Libuše Staňková; Baruška, služka u paní Záleské:Hana Límanová; Bartoloměj, sloužící na zámku:Petr Hořejší; Vyvolávač u zvěřince:Miroslav Barák; Pravní kramářka:Dana Žáková; Druhá kramářka:Vítězslava Trojanová; Kramář:Josef Líkař; Dráb:Jan Mauer; Hajný:Čeněk Holan; Porybný:Václav Horák; Šafář:Josef Líkař; Zpívá a tančí sbor KDT:
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme
Other links
 
Partners