Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Čardášová princezna

1/1
Theatre: Krušnohorské divadlo Teplice
Stage: Krušnohorské divadlo Teplice
Opening:
12. 1. 1979 Premiere
Call #: K 12 750 P (ID=17867)
Genre: Operette

Authors

Composer:Emmerich Kálmán; Libretto:Leo Stein; Libretto:Bela Jenbach

Producers

Translation:Karel Melichar-Skoumal; Conductor:Zdeněk Hlávka; Choregrapher:Václav Štádler; Costume Designer:Miroslav Walter; Assistant Director:Zdeněk Kment; Assistant Choroegrapher:Květa Herzingerová; Ballet Master - Répétiteur:Vojtěch Josífek

Cast

L. M., kníže Lippert Weylershe:Milan Kohák; Cilika Anhilda, jeho žena:Hana Límanová; Edwin Ronald, jeho syn:Karel Bor (alternation); Jan Šaroch (alternation); Komtesa Stázi z Eggenberku:Libuše Hametová (alternation); Magda Janáčová (alternation); Bonifác, gróf Vancsianu, Boni:Ladislav Zacharník; Ferencs Kerekés z Bükku- Felsu:Jiří Endršt; Rohnsdorf, nadporučík:Dalibor Janota; Sylva Varescu, zpěvačka:Táňa Feixová (alternation); Naďa Patriková (alternation); Miska, vrchní číšník:Jan Počepický; JUDr. Katz, notář:Zdeněk Kment; Mac Grave, vyslanec:Radek Žvak; Kavalíři:Karel Hak; Petr Hořejší; Jan Mauer; Oldřich Přikryl; Zdenko Vlach; Aranka, tanečnice:Radka Mayerová; Juliska, tanečnice:Dagmar Fálová
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; clippings
Play script in TI Library: 1 →
Other links
 
Partners