Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Jakub Oberva

1/1
Theatre: Krajské a oblastní divadlo Český Těšín 69-83
Ensemble: Česká scéna Těšín
Stage: Těšínské divadlo Český Těšín
Opening:
30. 11. 1980 Premiere
Call #: K 14 086 P (ID=16496)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Havlásek; Author of Book:Vojtěch Martínek

Producers

Stage Director:František Kordula; Set Design:Alexander Babraj (j.h.); Musical Collaboration:Václav Hlavička; Motion Cooperation:Petr Koželuh (j.h.)

Cast

Jakub Oberva, sedlák:Ivo Knotek (alternation); Rudolf Jančařík (alternation); Zuzana Obervová, jeho žena:Hana Šrámková; Sršánka:Eva Strupplová; Madlena, její dcera:Alena Sasínová; Jindřich Benard, sedlák:Jiří Čeporan; Albína, jeho sestra:Ludmila Kuželová; Štěpán Vahala, pecař:Miroslav Hruška; Vojtěch Jurek, starosta:Josef Žáček; Václav Valenta, sedlák:Otakar Wimmer; František Horut, učitel:Stanislav Jonáš; Janek, pacholek:Jaroslav Belhovský; Mařena:Karla Pyšková; Hedva:Zdeňka Keclíková; Lid:Marta Schwarzová; Renata Bartoszová; Rudolf Jančařík; Jiří Konečný
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material
Other links
 
Partners