Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Othello

1/1
Theatre: Státní divadlo Oldřicha Stibora Olomouc
Ensemble: činohra Olomouc
Stage: Velké divadlo Olomouc
Opening:
21. 3. 1982 Premiere
Call #: K 14 637 P (ID=16402)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:William Shakespeare; Translation:Antonín Přidal

Producers

Stage Director:Karel Nováček; Set Design:Alexander Babraj; Music:Zdeněk Pololáník; Fencing:Josef Bednařík (j.h.)

Cast

Benátský dóže:Václav Brtna; Brabanzio, senátor:Rudolf Máhrla; Senátor:Radko Choc; Graziano, Brabanziův bratr:Václav Babka; Lodovico, Brabanziův příbuzný:František Řehák; Othello, urzený Maur:Ivo Kubečka; Cassio, jeho zástupce:Vladimír Čech; Jago, jeho pomocník:Jan Zvoník; Rodrigo, benátský šlechtic:Zdeněk Palusga; Montano, guvernér na Kypru:Zdeněk Vráblík; První pán na Kypru:Josef Novák; Druhý pán na Kypru:Tomáš Jirman; Třetí pán na Kypru:Miroslav Kolář; Šlechtic:Jiří Kroc; Hlasatel:Josef Bartoň; Desdemona:Naděžda Chrobáková; Emilie, Jagova žena:Ivana Koktová; Bianca:Miluše Hradská
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; other material; printed material; clippings
Play script in TI Library: 1 →
Other links
 
Partners