Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalskabáty, hříšná ves

1/1
Theatre: Divadlo J. K. Tyla Plzeň
Ensemble: činohra Plzeň
Stage: Velké divadlo Plzeň
Opening:
31. 12. 1959 1st premiere (2nd premiere 30. 1. 1960)
Call #: K 3 186 P (ID=1490)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Drda

Producers

Stage Director:Luboš Pistorius; Set Design:Oldřich Oplt (j.h.); Set Design:Vladimír Heller; Music:Arnošt Košťál; Conductor:Bedřich Macenauer; Conductor:Zdeněk Hlávka

Cast

Marijána Plajznerová:Netta Deborská; Trepifajksl, později Mates:Jiří Kostka (alternation); Josef Patočka (alternation); Ignác Loula, nový farář:Čestmír Řanda; PhDr. a ThDr. Ichthuriel:Čestmír Řanda; Alois Piškytle:Vladimír Krška; Magdaléna Pučálková:Anna Kasalová; Ondřej Tyburec:Josef Větrovec; Dorotka:Zora Jiráková; Honza Mračno:Miloslav Včala; Mančinka:Ludmila Vendlová (alternation); Zuzana Fišárková (alternation); Lupino:Luděk Kopřiva; Josef Medula:Jaroslav Heyduk; Emanuel Broukal:Jan Jánský (alternation); Josef Benátský (alternation); Bětka:Jarmila Balašová (alternation); Jarmila Zítková (alternation); Markýtka:Zuzana Fišárková; Kačena:Vlasta Bechyňová (j.h.); Kníže Belzebub:Jaroslav Koudelka (alternation); Ladislav Fišer (alternation); Marbulius:Jaroslav Choc; JUDr. Solfernus:Zdeněk Jiřičný; JUDr. Belfegor:Zdeněk Procházka (alternation); Josef Větrovec (alternation)
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): programme; printed material; clippings
Other links
 
Partners