Virtual Study
Database and on-line services
of the Theatre Institute
Theatre Productions
 
 

Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert

1/1
Theatre: Divadlo J.Průchy Kladno a Mladá Boleslav
Opening:
11. 12. 1982 Premiere
Call #: K 14 966 P (ID=14639)
Genre: Drama

Authors

Playwright/Dramatist:Jan Drda

Producers

Stage Director:Gerik Císař; Set Design:Karel Marx; Music:Petr Skoumal; Co-répétiteur:Miloš Pospíšil; Dramaturge:Mojslava Pernicová

Cast

Marijána Plajznerová:Hana Pastejříková; Trepifajksl:Eduard Žemla; Ignác Loula:Martin Liška; Alois Piškytle:Vlastimil Čaněk; Majdaléna Pučálková:Svatava Hubeňáková; Ondřej Tyburec:Pavel Buchvaldek; Dorotka:Zuzana Mixová; Honza Mračno:Marek Eben; Mančinka:Dana Batulková; Lupino:Otakar Brousek ml.; Kníže Belzebub:Bohuslav Ličman; Marbulius:Zdeněk Mlčoch; JUDr. Solfernus:Václav Stýblo; JUDr. Belfegor:Josef Bárta; PhDr. a ThDr. Ichturiel:Martin Liška
Related documents
Digitalized materials (available only in IDU building): other material; programme; other material; printed material; clippings
Other links
 
Partners